Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Programiranje u Pajtonu, zbirka kratkih pitanja za gimnaziju

PyGame - координатни систем

Питање 1.

Које од димензија сигурно НЕ МОГУ бити димензије овог прозора?

_images/01dimenzije.jpg

  Q-107: Изабери тачан одговор:

 • 600 x 400
 • Тачно
 • 200 x 300
 • Нетачно
 • 300 x 200
 • Тачно
 • 200 x 1000
 • Тачно
 • 400 x 600
 • Нетачно

Питање 2.

Ако је дефинисано да је величина PyGame прозора 200 x 200, онда се тачка (0, 200) налази у

  Q-108: Изабери тачан одговор:

 • горњем левом углу прозора,
 • Нетачно
 • доњем десном углу прозора,
 • Нетачно
 • доњем левом углу прозора,
 • Тачно
 • горњем десном углу прозора.
 • Нетачно

Питање 3.*

Нека је прозор димензија 300 x 300, а страница квадрата нацртаног у прозору 200 x 200, које су координате доњег левог темена квадрата?

_images/02kvadratCoskovi.jpg

  Q-109: Изабери тачан одговор:

 • (200, 200)
 • Нетачно
 • (100, 100)
 • Нетачно
 • (200, 100)
 • Нетачно
 • (100, 200)
 • Тачно
 • Ниједан од понуђених одговора није тачан.
 • Нетачно

Питање 4.**

Нека је прозор димензија 300 x 300, а страница квадрата нацртаног у прозору 200 x 200. Које су координате центра круга који је уписан у квадрат?

_images/02kvadratKrugCentar.jpg

  Q-110: Изабери тачан одговор:

 • (100, 100)
 • Нетачно
 • (200, 100)
 • Тачно
 • (100, 200)
 • Нетачно
 • (200, 200)
 • Нетачно
 • Ниједан од понуђених одговора није тачан.
 • Нетачно

Питање 5.*

Нека су (10, 20) и (20, 15) редом координате тачака A и B у PyGame прозору. Означи тачна тврђења.

  Q-111: Изабери тачан одговор:

 • Тачка А се налази северозападно у односу на тачку B.
 • Нетачно
 • Тачка B се налази североисточно у односу на тачку А.
 • Тачно
 • Тачка B се налази јужно у односу на тачку А.
 • Нетачно
 • Тачка А се налази источно у односу на тачку B.
 • Нетачно
 • Тачка А се налази јужно у односу на тачку B.
 • Тачно

Питање 6.

Чему је једнака дужина дужи АB, где је А(10,20) и B(10,45)?

  Q-112: Изабери тачан одговор:

 • 0
 • Нетачно
 • 25
 • Тачно
 • Ниједан од понуђених одговора није тачан.
 • Нетачно

Питање 7.

Које ће бити нове координате тачке А (10, 20) уколико се помери за 20 пиксела на доле / ка југу?

  Q-113: Изабери тачан одговор:

 • (20,20)
 • Нетачно
 • (10,10)
 • Нетачно
 • (0,20)
 • Нетачно
 • (10,40)
 • Тачно

Питање 8.*

Нека су (10, 20) и (30, 20) редом координате тачака A и B у PyGame прозору. Које су координате тачке C која представља средиште дужи AB?

  Q-114: Изабери тачан одговор:

 • (20,20)
 • Тачно
 • (15,20)
 • Нетачно
 • (10,25)
 • Нетачно
 • Ниједан од понуђених одговора није тачан.
 • Нетачно

Питање 9.*

Обележи све тачке које су бар 20 писела изнад тачке А(100,200)

  Q-115: Изабери тачан одговор:

 • (90,220)
 • Нетачно
 • (90,90)
 • Тачно
 • (13,28)
 • Тачно
 • (13,298)
 • Нетачно
 • (137,28)
 • Тачно

Питање 10.

Које ће бити нове координате тачке А(100, 100) уколико се помери за 30 пиксела на доле и 60 у лево?

  Q-116: Изабери тачан одговор:

 • (130, 160)
 • Нетачно
 • (160, 130)
 • Нетачно
 • (40, 130)
 • Тачно
 • (40, 70)
 • Нетачно
 • (160, 70)
 • Нетачно

Питање 11.*

Чему је једнака дужина дужи АB, где је А(10,20) и B(40,60)?

  Q-117: Изабери тачан одговор:

 • 50
 • Тачно
 • 22
 • Нетачно
 • 70
 • Нетачно

Питање 12.*

Погледај слику. Нека је центар левог (плавог) круга у тачки (100, 100) и нека му је полупречник једнак 40. Чему би требало да буду једнаке координате центра десног (жутог) круга, који додирује плави круг и има полупречник једнак 40?

_images/03krugoviCentarDesnog.jpg

  Q-118: Изабери тачан одговор:

 • (140,140)
 • Нетачно
 • (140,100)
 • Нетачно
 • (180,180)
 • Нетачно
 • (140,100)
 • Нетачно
 • Ниједан од понуђених одговора није тачан.
 • Тачно

Питање 13.**

Нека су задате следеће тачке:

A(10, 10), B(20, 10), C(30, 10), D(10, 30), Е(20, 30), F(30, 30).

Означи слова која је могуће исписати исцртавањем одговарајућих дужи одређених датим тачакама.

  Q-119: Изабери тачан одговор:

 • Т
 • Тачно
 • Е
 • Нетачно
 • Б
 • Нетачно
 • О
 • Тачно
 • Ш
 • Тачно

Питање 14.*

Некa су четири колинеарне тачке A, B, C, D распоређене као на слици. Ако су координате тачака A и B редом (10,10) и (30,10), које су координате тачке D?

_images/04ABCD.jpg

  Q-120: Изабери тачан одговор:

 • (60,10)
 • Нетачно
 • (40,10)
 • Нетачно
 • (50,10)
 • Нетачно
 • (70,10)
 • Тачно
 • Ниједан од понуђених одговора није тачан.
 • Нетачно

Питање 15.*

Некa је дата дуж AB, која је тачкама X и Y подељена на једнаке делове (види слику). Ако су координате тачака A и B редом (100,0),B(100,120), које су координате тачaкa X и Y?

_images/05AXYBuspravno.jpg

  Q-121: Изабери тачан одговор:

 • X(100, 40), Y(100, 80)
 • Тачно
 • X(100, 30), Y(100, 60)
 • Нетачно
 • X(100, 20), Y(100, 30)
 • Нетачно