Prijavi problem


Obeleži sve katergorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Programiranje grafike pomoću Pygame, priručnik za sedmi razred

Писање текста

PyGame омогућава и да се на екрану пише текст. Тексту је могуће задавати боју, фонт, величину и положај. Размотримо наредни пример који на средини екрана исписује поруку Zdravo svete!.

Приказ текста захтева неколико корака.

Прво, потребно је одабрати фонт којим ће се текст исписивати. Најлакше је да употребимо функцију pg.font.SysFont која прима два параметра: назив системског фонта (инсталираног на нивоу оперативног система) и његову величину. Уместо системског фонта могуће је навести и неку датотеку са фонтом (то су обично .ttf или .otf датотеке) и тада се користи функција pg.font.Font.

Други корак је да се креира сличица (прецизније објекат типа Surface) која представља нацртани текст. То можемо једноставно урадити функцијом font.render где је font објекат фонта креиран у претходном кораку, а параметри функције су редом ниска (стринг) која представља текст који се исписује, логичка вредност која одређује да ли ће се цртати лепшим линијама (тј. користити такозвана техника антиалијасинга) и на крају боја којом ће се текст исписивати.

Процедура је надаље потпуно идентична као и у случају слике. У трећем кораку добијену сличицу можемо поставити на било коју позицију на екрану (па и на више њих). То радимо као и са свим другим сличицама, помоћу функције prozor.blit чији је први параметар сличица, а други координате на које ће бити постављен горњи леви угао слике. Пошто желимо да текст буде центриран, ту позицију можемо израчунати тако што одредимо прво ширину и висину текста. За то можемо поново употребити функције get_width() и get_height() као и у случају слике, а можемо употребити и функцију font.size() чији је параметар ниска чија се величина одређује. Координате левог угла се онда одређује на исти начин као и у случају слике.