Prijavi problem


Obeleži sve katergorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Programiranje grafike pomoću Pygame, priručnik za sedmi razred

Цртање многоуглова

У једном од претходних задатака цртали смо троугао састављен од појединачних дужи. Међутим, ако се многоуглови цртају на тај начин, они се не сматрају као целина и не могу, на пример, бити попуњени. Библиотека PyGame даје могућност и за директно цртање многоуглова (каже се и полигона). Размотримо наредни пример.

Многоугао

Дакле, многоугао се црта функцијом pg.draw.polygon чији су параметри редом прозор на ком се црта, затим боја и након тога листа уређених парова који представљају координате темена многоугла. Многоугао се састоји од дужи које спајају суседна темена у наведеној листи. Подразумева се да је многоугао затворен, тј. да многоугао садржи и линију између последњег и првог темена. Ако се иза листе темена наведе дебљина, црта се само ивица многоугла, а ако се тај аргумент изостави или се наведе нула, онда се многоугао испуњава бојом.

Срце

Напиши програм који исцртава црвено срце.

Срце можемо нацртати и помоћу једног квадрата и два круга.

../_images/srce_koordinate.png

Претпоставимо да се центар квадрата (тачка О) налази у центру екрана (координате су јој (100, 100)) и претпоставимо да су висина и ширина квадрата (заправо његове дијагонале) једнаке 100 пиксела. На основу тога можеш једноставно израчунати положаје темена квадрата (нпр. тачка A има координате (50, 100)). Пошто квадрат није постављен тако да му странице буду паралелне осама, не можемо га цртати помоћу pg.draw.rect, већ помоћу pg.draw.polygon. Центри кругова се налазе на срединама страница квадрата. Средиште дужи се (због сличности трогулова) налази и хоризонтално и вертикално на средини између темена дужи, и на основу тога му лако можемо одредити координате (на пример, координате тачке M су (75, 75)). На крају остаје да се одреди полупречник круга. То можемо урадити експериментално (тако што испробавамо разне вредности све док док не добијемо задовољавајућу слику), међутим, много је боље применити знање из математике и полупречник израчунати. Полупречник круга је половина странице квадрата. Пошто је \(d = a\sqrt{2}\), важи да је \(a = \frac{d}{\sqrt{2}}\). Дужина дијагонале је 100 пиксела, па је зато полупречник око 35 пиксела.

Новогодишња јелка

Напиши програм који исцртава новогодишњу јелку.