Prijavi problem


Obeleži sve katergorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Programiranje grafike pomoću Pygame, priručnik za sedmi razred

Координатни систем

Положај свих објеката (тачака, дужи, кругова и слично) на прозору одређује се њиховим координатама у координатом систему прозора, који је сличан, али ипак мало другачији у односу на онај са којим си се срео/срела у математици. Положај тачке је и у овом случају одређен уређеним паром њених координата (координатом x тј. апсцисом и координатом y тј. oрдинатом). Јединица мере је један пиксел. Координатни почетак је овде постављен у горњем левом углу прозора. Координата \(x\) и овде расте када се крећемо на десно, али координата \(y\) опада када се крећемо на горе, односно повећава се када се крећемо на доле, што је другачије у односу на координатни систем који нам је познат од раније. Нека је дата тачка \(A(5, 3)\). Ако бисмо подигли (транслирали) ову тачку за 1 на горе и задржали њену \(x\) координату, тада би нове координате тачке \(A\) биле \(A(5, 2)\). Ако бисмо тачку \(A\) са тренутне позиције померили (транслирали) на доле за 2 нове координате би јој биле \(A(5, 4)\). Дакле, прва координата тачке одређује колико је тачка удаљена од леве ивице прозора, а друга координата колико је тачка удаљена од горње ивице прозора.

../_images/koordinatni_sistem.png

У програмском језику Пајтон пар координата тачке можемо представити било двочланом торком (3, 5) било двочланом листом [3, 5]. У претходном примеру две крајње тачке дужи биле су задате помоћу две двочлане торке ((100, 100) и (300, 300)).

Координате су нам веома важан појам и са њима ћемо се сусретати буквално у сваком PyGame програму.