Prijavi problem


Obeleži sve katergorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Programiranje grafike pomoću Pygame, priručnik za sedmi razred

Цртање елипси

Библиотека PyGame нам омогућава и да цртамо елипсе. Посматрајмо наредни пример.

Елипсе

Дакле, елипса се црта помоћу функције pg.draw.ellipse, чији су параметри редом прозор у ком се црта (користићемо онај који нам је вратила функција pg.display.set_mode), затим боја којом се црта, након тога уређена четворка којом се представља правоугаоник у који је елипса уписана (задају се прво координате горњег левог темена правоугаоника, затим његова ширина и висина) и на крају, опционо, дебљина елипсе. Ако се дебљина изостави или ако се наведе нула, тада се елипса цела испуњава бојом.

Паткица

Напиши програм који исцртава паткицу.

Пробај да погодиш бројеве у наредном програму, тако да се исцрта једна лепа паткица.