Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Programiranje u Pajtonu, priručnik za šesti razred

Понављање - задаци

Напиши програм који учитава број \(n\), а затим \(n\) пута исписује текст Учим да програмирам!.

Напиши програм који израчунава и исписује површине 10 квадрата чије дужине странице корисник уноси.

Напиши програм који исписује све парне бројеве прве стотине.

Напиши програм који исписује све непарне бројеве прве стотине.

Напиши програм који одбројава од 100 до 0, тј. исписује бројеве 100, 95, 90, …, 5, 0.

Напиши програм који исписује све почетне делове речи која се уноси са улаза. На пример, ако је реч petlja, програм ипсисује p, затим pe, pet, petl, petlj и на крају petlja.

Направи листу која садржи имена твојих омиљених певача, певачица или група, а затим у петљи испиши њене елементе, сваки у посебном реду.

Дата је листа која за сваког ученика садржи име, презиме и листу оцена из програмирања. Напиши програм који исписује име и презиме сваког ученика, затим његов просек оцена, а затим и сваку оцену у посебном реду.

Напиши програм који исцртава троугао помоћу карактера *. У сваком од \(n\) редова постоји једна звездица више него у претходном.