Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Programiranje u Pajtonu, priručnik za gimnaziju

Уграђене функције - задаци

Напиши програм који израчунава апсолутну вредност унетог броја.

Марија има две ћерке. Напиши програм који на основу њихових година одређује и исписује колико година има старија, а колико година има млађа од њих.

Напиши програм који одређује колика је разлика у годинама између две Маријине ћерке.

Једно решење можемо добити ако употребимо решење претходног задатка да бисмо одредили колико година има старија, а колико млађа ћерка, и онда се израчуна њихова разлика.

Једноставније решење је ако израчунамо апсолутну вредност разлике њихових година.

Срђан има три сина. Напиши програм који одређује колика је разлика у годинама између најстаријег и најмлађег.

Напиши програм који одређује за колико се разликују мања и већа цифра у запису двоцифреног броја.