Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Programiranje u Pajtonu, priručnik za gimnaziju

Структуре података - задаци

Напиши програм који на основу листе висина свих ученика у разреду одређује просечну висину.

Напиши програм који на основу листе плата у прва три месеца године израчунава просечну, најмању и највећу плату у том периоду.

Тенисери су се пријавили на тениски турнир. Пре жреба потребно је све пријављене тенисере сортирати на основу њиховог ранга на АТП листи. Претпостави да су подаци о тенисерима доступни у облику листе парова и напиши програм који врши сортирање и исписује резултат.

Дефиниши листу која садржи називе месеца, а затим напиши програм који одређује назив месеца на основу учитаног редног броја месеца у години.

Дефиниши речник који свакој земљи додељује листу која садржи њена три највећа града. Употреби га у програму који на основу имена земље исписује те градове.

Дефиниши речник који сваком називу месеца додељује његов број дана током 2018. године. Употреби га у програму који за учитани назив месеца исписује његов број дана током 2018. године.

Дефиниши листу која садржи број дана сваког месеца у години. Употреби је да би за учитани редни број дана и месеца у години исписао број дана.