Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Programiranje u Pajtonu, priručnik za gimnaziju

Ниске (стрингови) - задаци

Сваки студент на факултету има свој број индекса. На пример, бројеви индекса су 123/2017, 421/2016 или 12/2015. Дефиниши функцију која на основу редног броја студента и године његовог уписа на факултет гради ниску која представља његов индекс.

Напиши програм у којем се учитавају две ниске и исписује дужина дуже од њих.

Напиши програм који учитава неки и затим пребројава колико у њему има самогласника (претпоставити да се текст састоји само од малих слова латинице).

Сваки корисник система обједињене наплате рачуна приликом уплате наводи позив на броју. Тај позив се састоји од цифара. Прве две цифре су ознака месеца за који се уплаћује, наредне четири ознака године, а наредних шест су идентификација корисника. На пример, 032018742562 значи да корисник са бројем 742562 уплаћује рачун за март 2018. године. Напиши програм који за унети позив на број исписује месец, годину и идентификацију корисника.

Сваки студент на факултету има свој број индекса. На пример, бројеви индекса су 123/2017, 421/2016 или 12/2015. Дефиниши функцију која за дати број индекса у облику ниске одређује редни број студента и годину његовог уписа (у облику бројева).

Напиши програм у којем се уноси реч од бар 5 слова и исписује се реч која се добија kада се њена прва два и последња два слова замене са __. Нпр, за унето petlja исписује се __tl__.