Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Programiranje u Pajtonu, priručnik za gimnaziju

Корњача графика - задаци

Напиши програм у којем корњача исцртава велико латиничко слово L (окреће се ка југу, затим иде 100 корака, окреће се ка истоку и онда иде 50 корака).

Напиши програм у којем корњача исцртава знак за штриклирање. Окреће се ка југоистоку, иде затим 50 корака, онда се окреће ка североистоку и иде 100 корака.

Напиши програм у којем корњача исцртава облик дијаманта (облик се добије спајањем два једнакостранична троугла по заједничкој хоризонталној ивици).

Напиши програм у којем корњача црта ћириличко слово И. Цртање креће тако што корњача прво иде 100 корака ка југу, затим 141 корак ка североистоку и затим поново 100 корака ка југу.

Напиши програм у којем корњача црта латиничко слово N. Цртање креће тако што корњача прво иде 100 корака ка северу, затим 141 корак ка југоистоку и затим поново 100 корака ка северу.

Напиши програм у којем корњача црта слово М.

Напиши програм којим корњача исцртава плус (сваки од четири крака плуса је дугачак 50 корака).

Модификуј претходни програм тако да се црта звездица која има 8 кракова дужине од по 50 корака.

Напиши програм на основу којег корњача црта звездицу која се састоји од \(n\) кракова дужине 50 корака, равномерно распоређених у круг (сваки крак креће из центра).

Модификуј претходни програм тако да је сваки други крак краћи (дугачак 30 корака).

Напиши програм којим корњача црта линију која се састоји од црвених делова дужине 15 пиксела, зелених делова дужине 10 пиксела и плавих делова дужине 20 пиксела, који се смењују у круг.

Напиши програм којим се корњача насумично креће по екрану. У сваком кораку иде напред између 10 и 20 пиксела, а затим се окреће насумично налево између 0 и 360 степени.

Исправи претходни програм тако да се корњача и налево и надесно (никада више од 180 степени).

Напиши програм који исцртава квадратну спиралу. Свака наредна линија је 5 корака дужа од претходне и са њом гради прав угао.

Прилагоди претходни програм тако да се црта произвољан \(n\)-тоугао.