Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Programiranje u Pajtonu, priručnik za gimnaziju

Целобројно и реално дељење - задаци

Израз

Израчунај вредност \(14 - \frac{-4 - (-13,2)}{19 - 2,1 - 7\cdot 2,5}\) у Python-у.

Израз

Број 345 увећај 76 пута, па добијени резултат увећај за количник бројева 141126 и 258 (први број јесте дељив са другим). Који се резултат добија? Задатак реши једним изразом (немој да рачунаш пешке).

Провери да ли је твој програм израчунао тачно решење.

Колико је решење?

Сложенија једначина

Софија је замислила један број. Помножила га је са 1.345, а затим је добијени производ сабрала са 1.742.435 и добила је резултат 3.402.165. Који је број Софија замислила (пусти да то твој програм израчуна и немој ништа да рачунаш са стране)?

Претпоставимо да је Софија замислила број \(x\). Тада важи да је \(x \cdot 1345 + 1742435 = 3402165\). Изрази \(x\) из претходне једначине и допуни наредни програм тако да га израчуна.

Колико је решење?

Оловке

Сташа је 16 оловака платила 3408 динара. Колико ће платити 21 оловку?

Провери да ли твој програм исправно израчунава решење.

Колико кошта 21 оловка?

Куповина

Ана има 8460 динара. Петину новца је потрошила у књижари, а трећину укупне суме у самопослузи. Колико новца је остало Ани?

Решење смо могли добити и помоћу једног израза.

Фабрика гума

У првом полугодишту фабрика је произвела 3800 гума, а у другом три пута више. Четвртина укупне производње за ту годину је продата. Колико гума још није продато.

Кантице џема

Бака је скувала 2480 грама џема, а мама два пута више. Сав џем су спаковале у шест једнаких кантица. Колико грама џема има у свакој кантици. Напиши програм тако да исправно ради и када се зада другачија маса џема коју је бака направила.

Напиши програм који израчунава збир цифара датог двоцифреног броја.

Размена цифара

Напиши програм који размењује цифру хиљада и стотина унетог броја. Нпр. за унети број 123456 програм исписује 124356.