Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Programiranje u Pajtonu, priručnik za gimnaziju

Дефинисање функција - задаци

Дефиниши функцију која израчунава обим троугла ако су познате дужине његове три странице. Употреби је да израчунаш обим Питагориног троугла коме су дужине страница 3, 4 и 5.

У САД се за мерење растојања између градова користе миље. Једна миља има 1,609 километара. Дефиниши функцију која на основу растојања у миљама израчунава растојање у километрима. Употреби је након тога да прерачунаш 3 миље, 5 миља и 7.5 миља у километре.

У САД се температура мери у степенима Фаренхајта. 32 степена Фарехнајта је 0 степни Целзијуса. Сваких наредних 9 степени Фаренхајта додаје 5 степени Целзијуса (тако је 41 степен Фаренхајта једнак 5 степени Целзијуса, 50 степни Фаренхајта једнаки су 10 степени Целзијуса итд.). Дефиниши функцију која на основу степени Фаренхајта одређује температуру у степенима Целзијуса.

Дефиниши функцију која израчунава обим и површину круга. Број \(pi\) можеш добити помоћу math.pi.

Дефиниши функцију којом се врши скраћивање датог разломка. Претпостави да на располагању имаш функцију која одређује НЗД два броја.