Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Programiranje u Pajtonu, priručnik za gimnaziju

Основне аритметичке операције и примена - задаци

Израз

Збир бројева 23765 и 7825 умањи 45 пута, па добијени број повећај за 1609. Колики је резултат? Задатак реши једним изразом (немој да рачунаш пешке).

Провери да ли је твој програм израчунао тачно решење.

Колико је решење?

Једначина

Напиши програм који решава једначине у којима је позната разлика и умањеник, а израчунава се непознати умањилац. На пример, ако је Маша имала 1374 динара пре него што је ушла у продавницу, а сада има 728 динара, колико је пара потрошила у продавници?

Провери да ли је твој програм израчунао тачно колико је пара Маша потрошила.

Колико је решење?

Програм, наравно, треба да ради исправно и када се улазни подаци промене. Тестирај га на основу тест-примера које смо припремили.

Обућа

У једној фабрици обуће прошле године је произведено 356.000 пари ципела и 247.923 пара чизама. Напиши програм који израчунава колико је пари ципела произведено више него пари чизама и колико је укупно произведено пари обуће и колико је укупно произведено комада обуће. Напиши програм тако да исправно ради и када у бројеви дати у задатку другачији.

Провери да ли је програм добро израчунао

Колико има више пари ципела него пари чизама?

Колико укупно има пари ципела и чизама?

Колико укупно има комада обуће?

Карте у возу

Кондуктер је једног дана прегледао карте са бројевима од 276,898 до 277,236. Напиши програм који израчунава колико путника се тог дана возило возом?

Колико се путника возило возом?

Сличице

Урош и Растко имају заједно 317 сличица. Растко и Павле имају заједно 295 сличица. Павле и Урош имају заједно 212 сличица. Напиши програм који израчунава и исписује колико сличица има свако од њих.

Провери да ли твој програм исправно израчунава решење.

Колико сличица има Урош?

Колико сличица има Растко?

Колико сличица има Павле?

Израчунај прво колико сви заједно имају сличица.

Провери да ли твој програм и даље ради када се измене вредности улазних података. Израчунај колико Павле има сличица.

Аутомобили

Продавница половних аутомобила има 317 возила. Од тог броја 95 је потпуно исправно. Колико је потребно новца да сви аутомобили постану исправни, ако поправка једног аута кошта 9756 динара.

Тркачи

Васа је прешао 2347 метара. Воја 987 метара више од Васе, а Милош два пута више од Воје. Колико су метара укупно прешли?