На овој страни можете преузети текстуалне и видео материјале који су резултат пројеката „Програмирање за основце” реализованог од стране Друштва за информатику Србије и пројекта „Визуелно програмирање за основце” који је реализовала Мудл мрежа Србије Оба пројекта су финансирана средствима из Буџета Републике Србије преко Министарства трговине, туризма и телекомуникација, а уз подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Ауторски тимови два наведена пројекта су блиско сарађивали са ауторским тимом Петље и узајамно користили и реферисали материјале, при чему је израда Интерактивног приручника за VI разред од стране ауторског тима Петље претходила изради материјала у пројекту „Програмирање за основце”, док су за V разред прво израђени материјали у оквиру пројекта „Визуелно програмирање за основце”V разред

Уводни видео
1. лекција - Алгоритамски начин размишљања
2. лекција - Scratch радно окружење
3. лекција - Положај лика на позорници (координатни систем)
4. лекција - Виц (линијски програм)
5. лекција - Корњача графика
6. лекција - Понављање
7. лекција - Одлучивање (гранање)
8. лекција - Аритметичке операције и пременљиве
9. лекција - Квиз
10. лекција - Ада Лавлејс и листе
11. лекција - Квиз и листе
12. лекција - Чувај и Програмирај!
Вежбање - Виц на вицкастији начин (разглашавање)
Вежбање - Кликни на камен! (интеракција)
Вежбање - Компонуј песму Frère Jacques
Вежбање - Дивљи коњи (кретање, промена позадине позорнице)
Вежбање - Змај лети и бљује ватру (додавање костима и снимање звука)
Вежбање - Лавиринт (управљање стрелицама и сензор за боју)

VI разред

Уводни видео
Python - инсталација
1. лекција - Python - аритметичке операције
2. лекција - Python - променљиве (именовање резултата)
3. лекција - Python - аритметичке операције (Super Mario)
4. лекција - Python - цели и реални бројеви
5. лекција-Python - реално дељење
6. лекција - Python - целобројно дељење
7. лекција - Python - корњача графика
8. лекција-Python - уграђене функције (min, max, abs)
Вежбање - Python - уграђене функције (min, max, abs)
9. лекција-Python - ниске
Вежбање - Python - ниске
10. лекција-Python - гранање
Вежбање - Python - гранање
11. лекција - Python - листе
12. лекција - Python - скупови, торке, речници
13. лекција - Python - понављање
Вежбање - Python - понављање
14. лекција-Python - уграђене функције min и max - примена у задацима
15. лекција - Python - пресликавање
16. лекција - Python - филтрирање
17. лекција - Python - игра каладонт