Програмирање у Пајтону, збирка кратких питања за шести разред

Скупови, торке, речници

Питање 1.

На који начин се у Пајтон језику дефинише скуп који садржи бројеве -1,12,8,41?

  Изабери тачан одговор:
 • (A) s = [-1,12,8,41]
 • (B) s = (-1,12,8,41)
 • (C) s = {-1, 12, 8, 41}

Питање 2.*

Шта ће бити резултат извршавања наредног кода?

s = {-4, 55, 16, -4}

print(s)

  Изабери тачан одговор:
 • (A) {-4, 16, 55}
 • (B) [-4, 55, 16]
 • (C) {-4, 16, 55, -4}

Питање 3.*

Шта ће бити резултат извршавања наредног кода?

s = [-5, 42, 18, -5]

print(set(s))

  Изабери тачан одговор:
 • (A) {-5, 18, 42}
 • (B) [-5, 18, 42]
 • (C) Функцију set није могуће применити на листу, па ће Пајтон окружење исписати поруку о грешци.

Питање 4.**

Нека у наредном коду листа sportisti састављена од имена ученика који тренирају неки спорт, а листа sportisti имена оних ученика који су пријавили спорт као изборни предмет. Шта ће представљати резултат који се добија извршавањем целокупног кода?

sportisti = ["Милош", "Петар", "Никола", "Ана"]

izborni = ["Mилош", "Ана", "Милица"]

svi = sportisti + izborni

z = set(svi)

print(z)

  Изабери тачан одговор:
 • (A) Списак ученика који имају бар једну од додатних спортских активности, тј. тренирају неки спорт, пријављени су за изборни спорт или оба.
 • (B) Списак ученика који и тренирају неки спорт и бирали су спорт као изборни предмет.
 • (C) Сортиран списак sportisti.

Питање 5.

Ако су P и Q Пајтон скупови, који од наведених израза као вредност има њихов пресек?

P = {45, 17, 49, 30, 31}

Q = {42, 10, 13, 38}

  Изабери тачан одговор:
 • (A) P & Q
 • (B) P | Q
 • (C) P - Q
 • (D) P \ Q

Питање 6.

Ако су P и Q Пајтон скупови, који од наведених израза као вредност има њихову унију?

P = {36, 44, 14, 20, 24, 26, 29}

Q = {38, 44, 13, 46, 45, 20}

  Изабери тачан одговор:
 • (A) P & Q
 • (B) P | Q
 • (C) P - Q
 • (D) P \ Q

Питање 7.

Ако су P и Q Пајтон скупови, који од наведених израза као вредност има њихову разлику?

P = {33, 38, 40, 17, 25, 31}

Q = {42, 10, 13, 19, 20, 31}

  Изабери тачан одговор:
 • (A) P & Q
 • (B) P | Q
 • (C) P - Q
 • (D) P \ Q

Питање 8.

Шта ће Пајтон окружење исписати по извршавању наредног кода?

А = {13, 16, 19, 20, 25, 30}

B = {33, 36, 12, 14, 17, 22}

C = A & B

print(C)

  Изабери тачан одговор:
 • (A) set()
 • (B) {33, 36, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 25, 30}
 • (C) {13, 16, 19, 20, 25, 30}

Питање 9.

Шта ће Пајтон окружење исписати по извршавању наредног кода?

А = {33, 12, 16, 18, 27}

B = {48, 43, 22, 15}

C = A | B

print(C)

  Изабери тачан одговор:
 • (A) set()
 • (B) {16, 33, 18, 48, 22, 43, 27, 12, 15}
 • (C) {33, 12, 16, 18, 27}

Питање 10.

Шта ће Пајтон окружење исписати по извршавању наредног кода?

А = {35, 44, 28, 39}

print(len(A))

Одговор: Одговор није тачан.

Питање 11.**

Шта ће Пајтон окружење исписати по извршавању наредног кода?

А = {1, 39, 40, 14, 48, 20, 27, 28}

B = {33, 1, 35, 10, 11, 18, 20, 26}

C = A & B

D = C - {1}

print(len(D))

Одговор: Одговор није тачан.

Питање 12.*

Нека је дат следећи задатак

За дати списак одељења једне школе која су се пласирала за наредни круг школског турнира у кошарци, као и списaк одељења којима физичку културу предајe наспавница Марина, одреди која су одељења међу пласираним одељења којима НЕ предаје наставница Марина?

и део програма за његово решавање:

m = {'V-3', 'V-1', 'VI-1'}

plasirani = {'VIII-4', 'V-1', 'VII-5', 'VI-3', 'VII-2', 'V-3', 'VIII-5', 'VI-1'}

_______________

print(k)

Која би од наредних линија могла да употпуни програм тако да се његовим извршавањем добије тачан одговор на постављено питање?

  Изабери тачан одговор:
 • (A) k = plasirani - m
 • (B) k = plasirani & m
 • (C) k = m - plasirani

Питање 13.**

Нека је дат следећи задатак

За дати списак одељења једне школе која су се пласирала за наредни круг школског турнира у кошарци, као и спискове одељења којима физичку културу предају наспавница Марина и одељења којима предаје наставник Никола, одреди колико међу пласираним има одељења којима предају ово двоје наставника?

и део програма за његово решавање:

marina = {'V-3', 'V-1', 'VI-1'}

nikola = {'VII-2', 'VII-5'}

plasirani = {'VIII-4', 'V-1', 'VII-5', 'VI-3', 'VII-2', 'V-3', 'VIII-5', 'VI-1'}

_______________

print(k)

Која би од наредних линија могла да употпуни програм тако да се његовим извршавањем добије тачан одговор на постављено питање?

  Изабери тачан одговор:
 • (A) k = plasirani - (marina | nikola)
 • (B) k = plasirani & (marina | nikola)
 • (C) k = plasirani - (marina & nikola)
 • (D) k = plasirani - (marina & nikola)

Питање 14.**

Које је од наведених тврђења везаних за код који следе тачно?

rec1 = input("Unesi prvu rec")

rec2 = input("Unesi drugu rec")

slova1 = set(rec1)

slova2 = set(rec2)

k = len(slova1 - slova2)

  Изабери тачан одговор:
 • (A) k има вредност 0 када су rec1 и rec2 исте дужине.
 • (B) k има вредност 0 само када су rec1 и rec2 идентичне.
 • (C) k има вредност 0 само када важи да се сваки карактер који се појављује у rec1 појављује и у rec2, тј. да је скуп различитих карактера који се јављају у запису rec1 подскуп скупа различитих карактера у rec2.
 • (D) k има вредност 0 само када скуп различитих карактера који се користе за запис ниске rec1 има исти број елемената као и скуп различитих карактера који се користе за запис ниске rec2.

Питање 15.

На који начин се у Пајтон језику дефинише уређени пар бројева -5, 1?

  Изабери тачан одговор:
 • (A) t = [-5,1]
 • (B) t = (-5,1)
 • (C) t = {-5, 1}

Питање 16.

Шта ће исписати Пајтон окружење по извршавању следећег кода?

P = (194,87)

print(P[1])

  Изабери тачан одговор:
 • (A) 194
 • (B) 87
 • (C) (194, 87)

Питање 17.*

Која ће од понуђених линија узроковати грешку када се дода следећем програму на означено место?

Petar = (165, 80)

(visina, tezina) = (169, 74)

_______________

print(vs)

  Изабери тачан одговор:
 • (A) vs = (Petar[0] + visina) / 2
 • (B) vs = (Petar[1] + visina) / 2
 • (C) vs = (Petar + visina) / 2

Питање 18.*

Нека је датом линијом кода дефинисана листа која торки која садржи списак назива и броја дана у месецу једне непрeступне године.

meseci = [("јануар", 31), ("фебруар", 28), ("март", 31), ("април", 30),("мај", 31), ("јун", 30), ("јул", 31), ("август", 31), ("септембар", 30), ("октобар", 31), ("новембар", 30), ("децембар", 31)]

Којом од понуђених наредби можеш број дана у фебруару месецу да промениш у број дана који фебруар има у преступној години?

  Изабери тачан одговор:
 • (A) meseci[1] = ("фебруар", 28)
 • (B) meseci[2][2] = 29
 • (C) meseci[1][1] = 29

Питање 19.

На који начин се у Пајтон језику дефинише речник који представља каталог аутомобила са њиховим ценама и садржи следеће податке: цена аутомобила fiat 500l је 13300, цена аутомобила renault clio је 11400, цена аутомобила toyota corolla је 14700?

  Изабери тачан одговор:
 • (A) cene_automobila = {"fiat 500l": 13300,"renault clio": 11400,"toyota corolla": 14700}
 • (B) cene_automobila = ["fiat 500l": 13300,"renault clio": 11400,"toyota corolla": 14700]
 • (C) cene_automobila = {("fiat 500l": 13300),("renault clio": 11400),("toyota corolla": 11400)}

Питање 20.*

Нека је речник дефинисан на следећи начин

cene_automobila = {"fiat 500l": 13300,"renault clio": 10600,"toyota corolla": 15700}.

На који од понуђених начина је могуће додати речнику аутомобил марке toyota yaris и поставити му цену на 11300?

  Изабери тачан одговор:
 • (A) cene_automobila("toyota yaris") = 11300
 • (B) cene_automobila["toyota yaris"] = 11300
 • (C) cene_automobila.append("toyota yaris",11300)

Питање 21.*

Шта ће Пајтон окружење исписати при извршавању датог програма?

s = {'a5': 12.0}

lista = []

for x in s:

lista.append(s[x])

print(lista)

  Изабери тачан одговор:
 • (A) [('a5', 12.0)]
 • (B) ['a5']
 • (C) [12.0]