$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \newcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \newcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve katergorije koje odgovaraju problemu

Jos detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link
Na žalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo Vaš zahtev.
Molimo Vas da pokušate kasnije.

Zbirka algoritamskih zadataka – osnovni nivo

Pitaj na Algori

Kolona

Autor zadatka
Saradnici
Autor rešenja zadatka
Izvor zadatka
vreme memorija ulaz izlaz
1 s 64 Mb standardni ulaz standardni izlaz

Vojnici se kreću u koloni dužine metara, brzinom . Komandir koji se nalazi na kraju kolone, šalje kurira na biciklu sa porukom na čelo kolone. Predavši poruku, kurir se odmah vraća nazad. Brzina kurira bicikliste je (). Napisati program kojim se određuje posle koliko vremena se kurir vraća na kraj kolone.

Ulaz

Na standardnom ulazu nalaze se tri pozitivna realna broja, svaki u posebnom redu, koji redom predstavljaju dužinu kolone u metrima (), i brzine vojnika i kurira izražene u kilometrima na čas ().

Izlaz

Na standardnom izlazu ispisate vreme posle koliko se kurir vraća na kraj kolone. Vreme prikazati u minutama na dve decimale.

Primer

Ulaz

850
3.5
20

Izlaz

5.26

Morate biti ulogovani kako biste poslali zadatak na evaluaciju.